Panduan Pengisian Borang
Isi borang online --> Cetak borang yang
telah diisi
--> Tandatangan Borang
tersebut
--> Serahkan kepada
Pejabat Kubur Kariah
A. MAKLUMAT JENAZAH
Kubur Sila pastikan anda memilih tanah perkuburan Islam yang betul.

Nama Si Mati Required Field
No Kad Pengenalan Required Field
Jantina Required Field
Tarikh Lahir Required Field
Tarikh Meninggal Required Field
Umur Required Field
Bangsa Required Field
Warganegara Required Field
Alamat Required Field
No Siri Permit Required Field
B. MAKLUMAT PEWARIS
Nama Pewaris Required Field
No Kad Pengenalan Required Field
Hubungan dengan Si Mati Required Field
Alamat Required Field
No Telefon Required Field
Panduan Borang
  • Pastikan borang tersebut lengkap
  • Jika terdapat kesalahan dalam borang yang isi, sila isi semula online dan print semula
  • Borang yang telah dihantar ke Pejabat Kubur akan dianggap betul/tepat.